•  

        Wszystkie potrzebne materiały dla wszystkich dzieci zostaną zakupione przez wychowawcę.