• Informacje ogólne - pdf

      

      

                                    

      

                                                                                                              

                 XXI                                  XIV POWIATOWY

                            POWIATOWA CORRIDA                     KONKURS JĘZYKA

                       ORTOGRAFICZNA                         ANGIELSKIEGO

                                                                ENGLISH IN CLOSE-UP

      

     • Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej.

     • Konkurs odbędzie się 21 maja 2024 r. (wtorek), rozpoczęcie - godz. 830.

     • Organizatorem POTYCZEK JĘZYKOWYCH jest:

     SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO

     W SKOŁOSZOWIE

     SKOŁOSZÓW, UL. FRANCISZKAŃSKA 53

     37-550 RADYMNO

     • Patronat nad konkursem sprawują:

     Wójt Gminy Radymno

     Wójt Gminy Laszki

     Wójt Gminy Orły

     • Na zwycięzców czekają cenne nagrody, a dla pozostałych uczestników dyplomy
      i
      podziękowania za udział.

     • Teksty konkursowe przygotowane są przez niezależnych ekspertów.

     • Szczegółowe regulaminy konkursów i formularze zgłoszeniowe w załącznikach.

     • Uczniowie mogą brać udział w obu konkursach !!!