•  

    Hymn Szkoły Podstawowej
    im. Ignacego Jana Paderewskiego
    w Skołoszowie

     

    Muzyka - podklad do śpiewu mp3

    Tekst - wersja do pobrania pdf


     

    Wyruszamy w podróż długą,
    Poszukując dróg i wzorów.
    One poprowadzić mogą,
    Wprost do prawdy i honoru.
    Ref.:
    Paderewski Jan Ignacy
    Wzorem dla nas jest wspaniałym.
    Wskaże sens codziennej pracy,
    Dla ojczyzny sercem całym.


    Pomnikami, dźwięków kwieciem,
    Szukał różnych dróg wolności.
    O rodaków dbał na świecie,
    Marząc o polskiej jedności.
    Ref.:
    Paderewski Jan Ignacy
    Wzorem dla nas jest wspaniałym.
    Wskaże sens codziennej pracy,
    Dla ojczyzny sercem całym.


    Między ciszą a akordem,
    Czas usłyszeć słowa czyste.
    Napełnieni tym, co dobre,
    Będziem pełnić życia misję.
    Ref.:
    Paderewski Jan Ignacy
    Wzorem dla nas jest wspaniałym.
    Wskaże sens codziennej pracy,
    Dla ojczyzny sercem całym.


    Ojcom wolność zawdzięczamy,
    Skarb ten teraz w naszej pieczy.
    Czuwaj Mistrzu dziś nad nami,
    By tak było po czas wieczny.
    Ref.:
    Paderewski Jan Ignacy
    Wzorem dla nas jest wspaniałym.
    Wskaże sens codziennej pracy,
    Dla ojczyzny sercem całym.

     

    Słowa: Jacek Makowiecki
    Muzyka*: Jacek Wawro
    *Muzyka na podstawie Koncertu fortepianowego a-moll, Op. 17 I. J. Paderewskiego