• Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

   •  

    Wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

    Wytyczne zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli po powrocie do stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych. Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. W wytycznych podkreślono również, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. 

    W zaleceniach ogólnych znalazły się informacje dotyczące dezynfekcji, higieny, wietrzenia, stosowania maseczek ochronnych oraz zachowywania dystansu społecznego. Rekomendowane jest także szczepienie przeciw COVID-19 dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych. 
    Zalecenia szczegółowe dotyczą:  

    • organizacji zajęć, 
    • higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
    • gastronomii,
    • postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.
      

    W wytycznych znalazły się także odnośniki do:

    • instrukcji mycia rąk, 
    • instrukcji dezynfekcji rąk,
    • instrukcji prawidłowego zdejmowania maseczki,
    • instrukcji prawidłowego zdejmowania rękawiczek,
    • wykazu produktów biobójczych,
    • zaleceń w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
      
    Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi