• Dyrektor Szkoły

      •  

        Jacek Makowiecki